Hướng dẫn hồ sơ xin visa úc quá cảnh

0₫

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin visa úc quá cảnh (Diện thị thực 771) 
• Quý khách cần nộp hồ sơ xin visa úc quá cảnh ít nhất bốn (4) tuần trước ngày dự định đi. Chúng tôi khuyến cáo quý khách không nên tham gia vào bất kỳ cam kết tài chính nào ví dụ như mua vé máy bay trước khi nhận được thông báo về kết quả visa úc quá cảnh. 
• Quyết định về hồ sơ xin visa úc quá cảnh thường được đưa ra hoàn toàn dựa trên thông tin mà quý khách đã cung cấp tại thời điểm nộp hồ sơ. Nếu quý khách không nộp đủ các giấy tờ được yêu cầu trong hướng dẫn nộp hồ sơ, hồ sơ của quý khách có thể bị từ chối. 
• Quý khách không cần nộp bản dịch của những giấy tờ bằng tiếng Việt. Những giấy tờ bằng ngôn ngữ khác nộp trong hồ sơ phải được đính kèm cùng bản dịch công chứng tiếng Anh.
• Quý khách phải nộp hồ sơ xin visa úc quá cảnh  trực tuyến
• Quý khách tạo mới hoặc đang nhập vào tài khoản ImmiAccount để bắt đầu điền hồ sơ 
• Tải các giấy tờ hỗ trợ hồ sơ Quý khách  có thể kiểm tra trực tuyến tình trạng hồ sơ của mình. Quý khách không gửi bất kể giấy tờ gì qua thư điện tử hoặc đường bưu điện. 
Mẫu đơn
Điền hoàn chỉnh mẫu đơn trực tuyến qua ImmiAccount
Thông tin cá nhân 
•    Bản sao công chứng trang hộ chiếu có chi tiết nhân thân của quý vị và tất cả các trang có dán nhãn thị thực hoặc dấu xuất nhập/cảnh của bất cứ quốc gia nào. 
•    Lưu ý quan trọng: Quý vị có thể được yêu cầu nộp hộ chiếu gốc trong trường hợp hồ sơ của quý vị cần xác minh thêm.
•    Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu (ảnh chụp không được quá 6 tháng)
•    Tờ khai chi tiết thân nhân 
•    Lưu ý: Nếu quý vị quá cảnh Úc với tư cách là đại diện của chính phủ, quý vị không cần cung cấp tờ khai này hoặc các giấy tờ nhân thân được yêu cầu trong mục này bên dưới
•    Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân.
Nếu quý khách quá cảnh qua Úc để đến một quốc gia khác cần cung cấp Bản sao lịch trình cho thấy ngày giờ vào Úc đã được xác nhận cùng với hành trình nối tiếp đến một nước thứ ba ngoài Úc. Bản sao vé hoặc giấy tờ, hoặc cả hai, cho thấy vé điện tử vào Úc và tiếp nối đến nước thứ ba trong vòng 72 tiếng kể từ khi đến. 
Các giấy tờ hợp lệ (như thị thực) để quá cảnh/nhập cảnh vào nước thứ ba.
Nếu quý vị là thuyền viên
Tường trình của hãng quản lý/vận hành tàu thuyền Úc nêu những điểm sau 
- Quý vị sẽ tham gia lên tàu với tư cách là thuyền viên. 
- Tên của người quý vị thế chỗ 
- Tên tàu 
- Ngày đến Úc dự kiến
- Tên cảng và ngày dự kiến lên tàu 
• Hợp đồng lao động hiện tại
• Bằng chứng quý vị đã có thị thực thuyền viên (loại 988)
 

Zalo
Hotline
Visa Sài Gòn